Obličky

Obličky

Dobrý deň.Hyperechogénne ložisko v priemere 0,4cm na pravej strane a 0,3cm na ľavej strane, s jemnou akustickou stopou, bez dilatácie centrálneho echokomplexu.Značné bolesti v krížovej oblasti, a pravej stehennej kosti. Môžu mať tieto potiaže niečo spoločné, alebo budú nutné ďalšie vyšetrenia?Ďakujem, prajem príjemný deň.
Lucia, 4. septembra 2009
Obe hyperechogénne ložiská svedčia pre prítomnosť cysty. Nález cyst obličiek je pomerne častý. Cysty zistenej veľkosti nevyžadujú žiadnu liečbu.
, 4. septembra 2009