Oblička

Oblička

Dobrý deň, absolvovala som PET scan vyšetrenie kvôli chrbtici, ale zistili mi úplne niečo iné. V oblasti horného polu ľavej obličky sa zobrazuje v oboch fázach snímania drobné, ale pretrvávajúce (pod 1,5 cm) ložisko s maximálnou mierou hromadenia 18FDG so SUV max v prvej fáze 5, a v druhej fáze 4,0 - je to nejasnej lokality (horný kalich? alebo aktivovovaná nadoblička?). V oblasti laterálneho okraja cristy panvy vľavo sa zobrazuujú dve šikmé ložiská (po úraze? alebo iný dôvod?). Zobrazenie v malej panve trojuholníkový nález zvýšeného metabolizovania v oblasti uteru. Viete mi povedať, čo to znamená. Pre úplnosť uvediem, že som nemala úraz obličiek ani panvy a od detstva ma bolieva pod ľavým rebrom (doslovne mi vyskočí - pri bolesti a spuchne). Neviem, či to s tým súvisí alebo nie, prípadne, či to súvisí s hrudnou chrbticou (tam mám hernie disku s útlakom na miechu). Aký môže byť dôvod tohto nálezu? VOpred Vám ďakujem.
Marci, 3. septembra 2009
Takzvaný "náhodný" nález na obličkách, zistený pri vyšetrovaní zobrazovacími metódami je pomerne častý.Pri vyšetrení PET zistený nález treba upresniť metódami, ktoré sú indikované pri diagnostike chorôb obličiek. Vyhľadajte urológa, ktorý použitím zobrazovacích metód vhodných pre diagnostiku chorôb obličiek sa dopracuje k presnej diagnóze choroby zobrazenej na PET.
, 3. septembra 2009