oblička

oblička

vľavo v strednom kalichu obličky mám konkrement o veľkosti 5 mm s dorzálnym tienom. Je to nebezpečné?
Jarmila, 18. marca 2015
Dobrý deň, prítomný konkrement v súčasnosti nevyžaduje liečbu. Je možné, že konkrement sa dostane mimo kalich, vtedy je potrebná liečba podľa prítomných ťažkostí.
, 18. marca 2015