NSE

NSE

Dobrý deň,chcela by som sa opýtať:manžel -44 r.,stav po orchiektomii /1991/ pre teratokarcinóm testis,bez MTS postihnutia.-I.št. vybral 4 cykly CHT-PVB, s dobrou toleranciou-/len alopécia/.KOntrolné onkomarkery,+ všetky CT kontrolné vyšetrenia negatívne v zmysle recidívy och.,MTS. Stav hodnotený ako kompletná remisia. T.č. absolvuje už len onkomarkery 1x ročne.V máji boli manželovi v rámci prevent.prehliadky zrealizované onkomarkery B-HCG,HCG,AFP,Ca 19-9,PSA,voľný PSA- všetko negatívne,až na NSE-23,30 /norma:0,05-16,30/.Pred rokom mal manžel odber taktiež onkomarkerov a vtedy mal tiež NSE 20,3 ,po kontrolnom odbere //cca po 5 mes./ bola hodnota NSE v norme.Bola som vyplašená,pretože manžel je bez akýchkoľvek ťažkostí,akurát v čase odberu bol preliečovaný ATB /ciphin/ pre sinusítídu,nádchu prvdepodobne alergického pôvodu,prečo by svedčila zvýšená hodnota Eo,+ nízka hodnota IgE-1,40 /norma 1,90-128/.Onkologička sa ma opýtala,či manžel nemá nejaké alergické ochorenie-povedala som sínusitídu,na čo ona zareagovala,že to bude tým ,a že NSE je nešpecifický onkomarker,kt.sa už ani nepoužíva pri kontrole a nemám sa s tým zaťažovať.Dostala som ale otázku,že kedy mal manžel kontrolné CT vyšetrenie /naposledy febr.2010/ a že by bolo treba skontrolovať-treba aj po takomto dlhom čase kontrolovať á 2-3 roky..Druhý onkológ mi povedal,že sa nemám plašiť,pretože 23,3 je ešte norma- čo by mohlo svedčiť pre zápalové ochorenia, a mám to dať skontrolovať o mesiac,alebo keď manžel bude už zdravý-bez ťažkostí.Za patológiu by sa vral považovalo,ak by to bol dvojnásobok normy /nad 32/.tak teraz neviem a prosím o radu.Prečítala som si,že NSE býva zvýšené pri karcinoidoch,melanóme,feochromocytóme,malobunkovom Ca pľúc,neuroblastóme.Som zdravotná sestra,avšak ako opakujem manžel je zdravý nič na ňom nebadám.So stolicou a močením ťažkosti nemá,trávenie je OK,chodí na pravidlené kontroly znamienok,tlak má v norme.nekašle,s dýchaním ťažkosti neudáva,bolesti nemá.lieky neužíva pravidelne.rada by som poznala váš názor,ako postupovať.Pýtam sa aj preto,pretože manžel je alergik,a v tomto období máva nádchu a bojím sa ,aby znova výsledok nebol s kreslený alergiou.Taktiež by ma zaujímalo,či aj po takomto dlhom období je nuté robiť kontrolné CT vyšetrenia,veĎ ak by mal mať za obdobie 21 rokov á 2 roky CT vyšetrenie,bolo by to už 10 x -to by chudák dostal Ca už z toľkého ožiarenia CT ,nie ? MAnžel mával pravidelné CT kontroly po CHT v predpísaných intervaloch- po skončení CHT + v r.2000-2004-2010.Je to nutné absolvovať ešte ? Keď som sa pýtala lekára z NOU- na kontroly,ten len kývol rukou a povedal,že po takom dlhom čase to už nie je potrebné,vraj stačia onkomarkery 1 x ročne./MAnžel dodržiava zásady spr.životosprávy,nefajčí,udržiava si hmotnosť,stravuje sa zdravo,užíva vitamíny../môžem sa teda spoľahnúť na to,že tá zvýšená hodnota je prejav zápalu ? alebo to nechať skontrolovať ? /ododberuubehol mesiac-manžel je OK./Priznávam -pri každej kontrole v laboratóriu našej nemocnice mám tramu,pretožeuž opakovane sa mi stalo,že nechali vzorku dlhšie stáť pred centrifugáciou/hemolýza/.odber sme museli opakovať boli faloše pozitívne výsledky..už niekoľko krát,niekoľko rokov..mám z toho traumu.taktiež by som sa chcela ešte opýtať na Váš názor- je to 21 rokov,dlhá doba.Onkológ z NOU mi povedal,že nech sa tým nezaoberám,je to vraj už dlhá doba,keby sa malo niečo prejaviť za tú dobu,tak by sa už prejavilo,tieto nádory sú vraj veľmi dobreliečiteľné,vyliečiteľné- bez recidív,metastázovania,bez sek.nádorov.Vraj mám byť rada,a spokojná.Pokiaľ manžel žije zdravo,nemám sa obávať.Zdieľate tiež prosím tento názor? Alebo môžem manželovi nejako ešte napomôcť spevniť jeho zdravie,zabrániť možnej recidíve ? Dočítala som sa,že preparáty typu Ovosan,Inocel,Flavin,Biobron... sú veľmi účinné- typ kúr 2 x ročne.Ktoré by ste nám doporučili prosím .????Viem,že moja otázka bola obšírna,prosím o ospravedlnenie,znášam to o to horšie,že tomu trochu rozumiem...ďakujem
Dana, 16. júna 2012
Nakoľko NSE marker sa v klinickej praxi používa iba zriedka, konzultoval som prof. MUDr. D. Ondruša, DrSc., ktorý sa zaoberá diagnostikou a liečbou nádorov semenníka. Tu je jeho odpoveď:NSE - ide o neurón špeciifickú enolázu, ktorá sa vyšetruje napr. u pacientov so seminómom. Viacero pacientov má tento marker zvýšený, ale pokiaľ sú výsledky zobrazovacích vyšetrení v poriadku, tak tomu nevenujeme pozornosť z hľadiska nádoru testis. Treba však pátrať aj po iných malignitách, kde by mohol byť zvýšený. Toľko odpoveď prof. D. Ondruša.Manželka pacienta píše, že jej manžel, mal zvýšený NSE aj pri minuloročnej kontrole, a pri kontrolnom vyšetrení urobenom po 5 mesiacoch boli hodnoty NSE v norme.Záver: možno postupovať podobne ako minulý rok, aleboabsolvovať vyšetrenie u prof. Ondruša, ktorý pacienta môže vyšetriť. Ak ste sa rozhodli pre vyšetrenie u prof. Ondruša, môžeme Vám ho sprostredkovať.S preparátmi, ktoré chcete podávať na zlepšenie celkového stavu nemáme pri prevencii nádorov semenníka skúsenosti.S pozdravom Dr. Horňák
, 16. júna 2012