Nešpec. opacity

Nešpec. opacity

Mojej matke bol v novembri minulého roku odstránený serózny papilárny edenokarcinóm maternice GII. Päť týždňov /dec.-jan/ brala ožiare. V najnovšom CT vyšetrení jej bolo zistené: "ojedinelé nešpec. opacity do 3mm v oboch pľúcnych krídlach. Periportálne oválne sublimitné LU do 8 mm v kr.osi. V retroperitoneu, mezentériu, intrapelvicky a inguinálne patolog. zväčšené LU nevizualizovať.Dorzobazálna časť steny moč.mechúra vpravo je nepravid. zhrubnutá 10mm - nemožno vylúčiť prim. TU MM."(V mechúri mala ešte pred dvoma rokmi malé polypy a jeden 1cm polyp ) Leukocyty v moči ++/Bolo jej povedané, že ožiare zasiahli i močový mechúr, takže sa predpokladá, že polyp v mechúri sa stratí do 3 mesiacov/. ER:negat. PR:negat. c-erbB2:1+, LU nevyšetrené" toľko zo správy.Mám veľkú starosť o svoju matku, preto by som sa Vás chcela spýtať, či všetky tieto nálezy podľa Vášho názoru nemôžu byť rozširovaním sa rakoviny , či pozorovanie je dostačujúce.(na vyšetrenie má ísť na pľúcne a urológiu v mieste bydliska, nie na onkologické pracovisko). Či uvedený nález v pľúcach môže byť iného pôvodu ako rakovina.Či by tento pľúcny nález nemal posúdiť a vyšetriť skôr lekár-onkológ. A či by na istenie nebola vhodná podporná liečba- bioliečba. Ďakujem za odpoveď.
Mária, 27. januára 2011
Vaša matka je v starostlivosti špecializovaného onkologického pracoviska. Dôverujte lekárom, ktorý sa o ňu starajú. V súčasnosti máme všetky lieky, ktoré sú k dispozícii pre onkologických pacientov, tak ako inde vo svete. Ak by Vaša matka vyžadovala liečbu, určite ju dostane. Bioliečba je ťahanie veľkých peňazí z vačku chorých ľudí. Takéto preparáty pacientovi neublížia, ale ani zázračne neliečia. Dnes keď máme prístup k všetkým potravinám, čerstvému ovociu a zelenine po celý rok, nevidím dôvod kupovať potraviny v lekárni a tým zabezpečovať ich výrobcom miliónové zisky.
, 27. januára 2011