nemocenské dávky

nemocenské dávky

Dobrý deň,som onkologický pacient s diagnózou C16 Carcinoma Ventriculi IV (PER Ovarii bilat LU). Posudkovým lekárom som bola uznaná za osobu s ťažkým zdravotným postihnutím a miera funkčnej poruchy bola určená na 80%. Pracovala som na živnosť v Rakúsku ako opatrovateľka. Počas PN som poberala z Rakúskej strany nemocenské dávky, avšak ich vyplácanie mi bolo v zmysle tam platných zákonov po 6 mesiacoch pozastavené. Neviem, ako sa mám zariadiť. Požiadať o dôchodok môžem v SR až po roku PN. Doposiaľ som PN iba 6 mesiacov a momentálne bez akéhokoľvek príjmu. Poraďte mi prosím na akú inštitúciu je potrebné sa obrátiť a čo konkrétne žiadať, aby sa môj problém začal nejako riešiť. Ďakujem. S úctou Helena Slaková
Helena Salaková, 29. januára 2016
Dobrý deň p. Helena, píšete, že ste pracovali v zahraničí, kde ste poberali nemocenské dávky, v súčasnosti ste PN, bez príjmu. Účelom invalidného dôchodku je zabezpečiť poistencovi príjem v prípade poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého stavu. Zdravotný stav, na účely invalidného dôchodku posudzuje posudkový lekár sociálnej poisťovne. Aby ste si požiadali o invalidný dôchodok nemusíte byť 1 rok PN. Je dôležité, aby ste sa obrátili na Vášho Všeobecného lekára, ktorý by Váš prípad konzultoval s posudkovým lekárom. Žiadosť na invalidný dôchodok sa podáva na Sociálnej poisťovni v mieste trvalého bydliska. Pre bližšie informácie k Vašej otázke nás kontaktujte na Linke pomoci v Piatok v čase od 15,00-16,00 hod. S pozdravom
, 29. januára 2016