Národný onkologický program

Národný onkologický program

Prosím potrebujem vedieť či v súčastnosti existuje u nás Národný Onkologický program. Na internete som našla staršie verzie že zatiaľ nie je
Edita Zezulkova, 18. mája 2010
Dobrý deň. Národný onkologický program, ktorý by riešil komplex problémov podmienených narastajúcim trendom výskytu rakoviny a bol v súlade s požiadavkami Európskej komisie, na Slovensku zatiaľ neexistuje. Liga proti rakovine iniciovala už pred 3 rokmi prvé kroky v jeho tvorbe a implementácii, práve na základe spomínaných požiadaviek k spoločnej kontrole výskytu rakoviny v Európe. Ako člen významných medzinárodných organizácií sme sa zúčastňovali na práci viacerých komisií a pripravili sme aj materiál, ktorý by napomáhal k určeniu niektorých častí onkologického programu a a predložili sme ho i pracovnej skupine na Ministerstve zdravotníctva SR. Zatiaľ sa zdá, že najväčším problémom budú financie. Program, ktorý spomínate, je zastavený a vôbec nevyhovuje požiadavkám súčasnej doby.
, 18. mája 2010