nález

nález

Som 5 rokov po ľavostrannej nefrektomii. Po CT vyšetrení je záver- primeraný pooperačný stav. V pravej nadobličke sa zobrazujú dva noduly výrazne sa sýtiace po aplikácii k.l.Záver- v pravej nadobličke len nodulárna hyperplázia ? Doporučené hodnotiť spolu s klin. nálezom. Môžete to blôižšie vysvetliť?
IVO, 6. júna 2008
Pri kontrolnom vyšetrení zistené dva uzly na pravej nadoblčke opísal vyšetrujúci lekár nasledovne: Uzly sa zvýraznili po podaní kontrastnej látky /po podaní injekcie počas vyšetrenia/. Lekár zhodnotil uzly ako hyperpláziu, zmnoženie buniek, ktoré sa má hodnotiť s klinickým nálezom. Vyhľadajte Vášho lekára, ktorý by mal zistiť, či existujú príznaky svedčiace pre zvýšenú funkciu nadobličky. Je pravdepodobné, že vyšetrenie Vám budú o niekoľko mesiacov opakovať, aby zistili, či sa nemení veľkosť nálezu na nadobličke.
, 6. júna 2008