Nález na pľúcach

Nález na pľúcach

Dobrý deň, chcela by som poznať Váš názor na CT vyšetrenie pľúc a čo by sme mali ďalej robiť. Ďakujem. Toto je popis na správe:Vľavo v prednom mediastine je prít. objemný cystický útvar, dobre ohraničený, rozmerov APxLLxCC - 82x79x103 mm. Post KL na periferii ložiska vysycuje nepravidelné mäkkotkanivové masy. Mediastinálne a hilové LU bez evid. známok infiltrácie. Obojstanne, viac vpravo sú prít. zhrubnuté intersticiálne septá s obrazom "tree in bud" s predilekciou periférne. Bez fluidothoraxu. Na dolnej lamine tela Th je prít. defekt s hypodenzným ložisko veľ. 10 mm, podobný defekt na hornej lamiene TH 12, vzhľadom na ložisko v mediastine nemožno vylúčiť MTS. V pľúcach iné ložiskové zmeny nevidím. Hiatová hernia v zachytenej časti DB prít. vpravo hydronefroza/panvička do 50mm/, ureter nie je dilatovaný, s neblokujúcim konkrementom v panvičke veľ. 18mm. Z_cystický mediastinálny TU, bez evid. známok infiltrácie LU, osteolytické defekty tiel Th7, Th12, MTS jednoznačne vylúčiť nemožno. Hydronefróza vpravo, nefrolitiáza vpravo, hiatová hernia.
Diana, 19. novembra 2012
Mediastínum predstavuje priestor v hrudníku medzi oboma pľúcami. Delí sa na horné, predné, zadné, stredné a dolné. Problém v prednom mediastine, čo je Váš prípad, sa zvyčajne prejavuje útlakom ciev prejavmi ako bolesti hlavy, závrate, môže byť opuch krku, namodralé pery, rozšírenými žilami na hlave a krku, ramenách. V každom prípade Vás čakajú vyšetrenia za účelom dodiagnostikovania pôvodu tohto TU útvaru a následnej náležitej liečby. Zvyčajne je diagnostika v rukách pneumológa. Ak by ste mali nejaký problém, môžte ma kontaktovať každý druhý pondelok na tel. č. Linky pmoci : 02/52 96 51 48.
, 19. novembra 2012