Nález

Nález

Reziduálne, nehomogénne fibroglandulárne tkanivo retroareolárne i v LHQ bilat, bez spikuliformných lézií a patomorfologických MK v zhlukochĆo to znamená?
Alena, 10. januára 2014
Dobrý deň, podľa popisu sa jedná o hormonálne zmeny v prsníkoch. Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 10. januára 2014