Nádor u starkej

Nádor u starkej

Dobrý deň, mojej starej mame diagnostikovali nádor na podžaludkovej zľaze, ktorý tam už pravdepodobne má niekoľko rokov. Nakoľko už má 89 a nádor je rozsiahly, odstraniť sa nedá. Mňa skôr zaujíma, či je tento typ ochorenia dedičný, ako ochorenie zistiť, diagnostikovať.... Ďakujem
Lucia, 10. júna 2013
Riziko dedičnosti rakoviny sa pohybuje okolo 5 % a zvyšuje ho začiatok ochorenia u pokrvných príbuzných pred 50 rokom života. S vekom nám ubúda obranyschopnosť organizmu, preto vo vyššom veku sa ochorenia objavujú častejšie , preto sa nejedná o viazanie na dedičnosť. Podľa vedeckých výskumov, každý z nás má rakovinové bunky v tele a my môžeme prispieť k spusteniu nádorového rastu našimi zlými stravovacími návykmi, fajčením, nevyhovujúcim prostredím..... Nádor je všeobecný pojem , neznamená ešte, že sa jedná o rakovinové ochorenie, to býva diagnostikované až po jeho zložitom dokázaní. V živote človeka sú dôležité pravidelné preventívne prehliadky, pretože ak sa diagnóza zistí skôr, je liečiteľnejšia až vyliečiteľná, menej zaťaží stresom lekára i rodinu, ale i finančne zdravotnú poisťovňu.
, 10. júna 2013