Nádor močového mechúra – doplnenie info

Nádor močového mechúra – doplnenie info

Pán doktor Horňák, tu sú doplňujúce informácie k mojej predchádzajúcej otázke. Žena, 66 rokov, Rádionuklidová nefrografia – október 2011 : Úplná obštrukcia ľavých vývodných močových ciest, parciálna obštrukcia pravých vývod. močových ciest pri signifikantne zníženom tubulárnom transporte oboch obličiek (viac ľavej).MRI – november 2011 : Objemný plošný tumor močového mechúra, tumorózne zhrubnutá stena močového mechúra, ktorej hrúbka dosahuje až 25 mm, zasahuje oblasť obidvoch orifícií a spôsobuje výraznú dilatáciu močovodov a pánvičiek.TUR-BT – november 2011 (vykonaný paliatívny zákrok), odporúčaná reTUR-BT (po 7 týždňoch) v januári 2012, predpísané dovtedy len antibiotiká.Histologické vyš. - november 2011: infiltratívny uroteliálny karcinóm močového mechúra (na zadnej stene aj bočné steny) s obrovskými bunkami (giant cells), high grade podľa WHO 2004 (G3 podľa WHO 1973), nádor invaduje do subepitreliálneho spojivového tkaniva, prítomné známky endovaskulárnej (lymfogénnej nádorovej propagácie), tunica muscularis propria nezastihnutá, T 1-2 N0Mx. Po vyšetrení v januári 2012 je to T3-4 N0Mx (hmatné tuhé objemné ložisko v oblasti prednej steny pošvy).Január 2012 –podľa lekárov operačný zákrok u pacientky pre komorbiditu a pokročilý nález vysoko rizikový. Onkologickou ambulanciou pacientke odporúčaná cytostatická liečba s následnou rádioterapiou. (paliatívna CHT) – už absolvovala 1. deň cyklu.Ostatné diagnózy : Diabetes mellitus 2. typ – na inzulíne, Kombinovaná aortálna vada – Ao. stenóza str. ť., Ao reg. str. ť 2+ s kard. insuf II NYHA, Mitr. reg. – ľahká, trik. reg. ľahká, Diastolická dysf. ľ. sk, EF Lk 60%, Nepriame známky pľ. hypertenzie, Art. hypertenzia 2. st. ESC/ESH VPR, Hyperlipoproteinémia. Pri elevácii renálnych parametrov bude potrebná punkčná nefrostómia. (kreatinin okolo 94).Podľa najnovších vyšetrení je veľkosť TU ložiska 9,9x5-6 cm, MM bez litiázy. RTG hrudné orgány bez nálezu ložiskových zmien, USG brucho tiež bez ložiskových zmien.Záver je asi taký, že bola lekármi odmietnutá TUR aj radikálna cystektómia. Aká je vlastne šanca pri liečbe chemoterapiou a rádioterapiou? Postupovali lekári správne, ak zamietli radikálnu cystektómiu vzhľadom na vyššie uvedené diagnózy? Dá sa to ešte urobiť po chemoterapii, ak by zabrala a nádor by sa zmenšil? Na koho by sme sa mali obrátiť? Ďakujem veľmi pekne za skorú odpoveď.
adriana, 25. januára 2012
U pacientky ide o pokročilú rakovinu močového mechúra, ktorá prerástla cez stenu močového mechúra do steny pošvy. Rast nádoru spôsobil obštrukciu (upchanie) močových ciest a viedol k zníženiu funkcie obličiek. Radikálny chirurgický zákrok neprichádza pre pokročilosť choroby do úvahy. Priaznivý účinok plánovanej rádioterapie a chemoterapie vyžaduje správnu funkciu obličiek a je pravdepodobné, že sa bude musieť urobiť spomínané vyústenie dutých močových ciest (punkčná nefrostómia), aby sa mohla plánovaná rádio a chemoterapia dokončiť.Na Vašu otázku, či lekári postupovali správne, keď odmietli radikálnu cystektómiu, treba odpovedať,že v čase diagnózy operačné odstránenie bolo technicky nemožné.Vysvetlenie urobenia neskorej diagnózy nemožno urobiť na základe Vášho popisu. Prvé Vami spomínané lekárske vyšetrenie je z novembra 2011. V tomto čase bol už nádor tak pokročilý, že bol prakticky neliečiteľný. Myslím si, že priaznivý výsledok liečby by neovplyvnil ani preklad pacientky na iné pracovisko.S pozdravom Dr. M. Horňák
, 25. januára 2012