nádor konečníka

nádor konečníka

Váž. pán doktor, prosím o Váš názor. Môjmu otcovi bol v novembri 2007 diagnostikovaný"adenokarcinóm rekta so stromálnou ináziou" o veľkosti 10x7x7cm, vo vzdialenosti cca 7cm od anokutánneho prechodu. Následne nasadená predoperačná RT 18MV, dávka 44Gy fr a 2Gy. Dňa 3.3.2008 operácia s histologickým záverom: resekát hr. čreva-v blízkosti lumenu vredovite zmenené časti sú nekrotické, hlbšie infiltráty až do perirektálneho tuku vitálne, lym uzl. sú len drobné atrofické, bez MTS, ale tukové väzivo je masívne diskontinuálne infiltrované nádorom, horný res. okr.-neg., dol. res. okr.-masívna nádorová infiltrácia submukozy a svaloviny resk. krúžku. Následne po kontrolnej kolonoskopii zo dňa 17.4.2008 histológia -bez zjavných atypií a útržky gran. tkaniva s akútnou zápalovou celulizáciou bez známok malignity. Od uvedenej doby, sa onkológ odvoláva na názor chirurga a ten zase na názor gastroenterológa a ten zase necháva vyjadrenie na chirurga, proste bludný kruh. A nikoho nezaujíma že čas beží...Vyvstala otázka či nasadiť chemoterapiu a akú, nakoľko je podozrivé že druhá hist. vyšla v podstate negatívna bez liečby. Máme sa uspokojiť so záverom, alebo máme podstúpiť ďaľšie vyšetrenie. Je veľmi psychicky vyčerpávajúce podstupovať to znovu a znovu a nikto sa k tomu nechce vyjadriť a zaujať zodpovedné stanovisko. Podľa nezávislého lekára -chirurga, sa jedná v druhom prípade iba o chybne odobratú vzorku, pričom v konečníku stále zostáva nádor a je potrebné podstúpiť operáciu so zavedením vývodu. Prosím ešte raz o názor, resp. radu. Pripadám si strašne bezmocná.... Ďakujem.
Danka, 27. mája 2008
Milá Danka,ten nález na operačnom preparáte - dobrý resekčný okraj je infiltrovaný nádorom, by podľa môjho názoru zdôvodňoval chirurgický zákrok. Radikalizácia operácie a pravdepodobne aj vývod. Potom ev. chemoterapia, ev. ožarovanie.
, 27. mája 2008