nádor colon sigmoideum

nádor colon sigmoideum

Som po čerstvej operácii hrubého čreva, záver, nádor colom sigmoideum odobraté vzorky z pečene a záver parenchyn pečene s metastázou maligného epitelového novotvaru /adenokarcinóza - interstinálny typ/ Prosím vysvetlite mi čo to pre mňa znamená, akú šancu mám?
zdenka, 11. septembra 2013
Najucelenejšiu odpoveď Vám pravdepodobne môže dať lekár- onkológ, ktorý má výsledky o výkone operácie a tiež výsledky všetkých vyšetrení a samozrejme pozná Váš celkový zdravotný stav.V súčastnosti lekári majú k dispozícií nielen možnosť liečebného monitorovania, ale majú k dispozícií viac liekov, ktorými ovplyvnia priebeh a zvládnutie ochorenia- v súčastnosti "šance" sú pomerne vysoké až vyliečitelné za určitých zdravotných podmienok.V prvom rade verte a spolupracujte s Vaším lekárom.
, 11. septembra 2013