nádor

nádor

Bol som u chirurga na ošetrenie Hemoroidov prístrojom Hemoron a chirurg mi oznámil, že nemôže robiť ošetrenie lebo pri vyšetrení našiel niečo iné :Lokal. =nodi vonk., mierna iritácia, indagucuia mierne cirlivázetekanie hlienohnisu, na strane 6 zdá sa fissura s tuhými okrajmi, bez výraznejších povlakov, nmodi pomerne mohutné najma na strane 7.Dop. - vzhľadom na uvedený nález je potrebné ho dodiferencovať najskôr až následné sa venovanie hemoroidálnej chorobe /III.gr./Dop.- revisia v CA s histologizáciou, predbežne objednaný na 14.11.08 vyšetrenie bolo robené per rektum prstom.Objednal ma na operáciu v narkóze, ktoré je údajne potrebné pre zistenie o čo sa jedná.Moja otázka znie : je to správny postup a je treba hneď robiť operáciu a odobranie vzorky? Netreba urobiť pred tým nejaké iné nechirurgické vyšetrenia, ktoré by bližšie identifikovali o čo sa jedná? Nakoľko nie je už na to moc času poprosím o skorú odpoveď.
Peter, 22. októbra 2008
Milý Peter,fissura je taká tkaňová prasklina. To je dosť častý nález. Chirurg tam hmatal tuhé okraje tejto praskliny – defektu. Potrebuje zistiť príčinu tohto nálezu. Tá tzv. operácia je pravdepodobne rektoskopické vyšetrenie resp. dôsledné vyšetrenie a chirurgické riešenie v krátkodobej narkóze.
, 22. októbra 2008