mts do TH11 – žiadané doplnenie 26.5.2014

mts do TH11 – žiadané doplnenie 26.5.2014

Dobrý deň,doplňam celkovú dg. môjho manžela a poprosím Vás o odpoveď:Patologická MTS infiltráciou laterálnej časti tela stavca Th11 vpravo, pravého pedikla a priľahlej hlavičky 11. rebra vpravo, taktiež extraoseálnej komponenty laterálne pravertrebrálne vpravo, resp. vo ventrolaterálnej časti epidurálneho priestoru vpravo, diskrétne naznačený je kontrakt uvedenej extraoseálnej komponenty na priľahlý segment miechy, bez jej kompresie. Durálny vak je asymetrický deformovaný. Vyznačený stacionárny obraz asymetrickej patologickej kompresívnej fraktúry uvedeného tela stavca Th11 lateriálne vpravo s parciálnou výraznejšou pravostrannou foraminostenózou TH11/12, s možnou oseálnou miernou kompresiou odstupujúceho koreňa Th11 vpravo, postradiačná tuková konverzia kostnej drene skeletu chrbtice v rozsahu TH3- Th10. Celkový CC rozsah patologického infiltrátu predstavuje približne 21 mm a korešponduje s výškou tela stavca. Prosím Vás o vysvetlenie celej diagnózy. Akú má nádej na vyliečenie, čo ďalej podniknúť.Ortopéd navrhuje výmenu stavca TH11 za titánovú mriežku. Primárne zistený zhubný pľúcny karcinoid pred 18 rokmi, mts v 1 LU, odstránené 2 pravé pľúcne laloky, nasadená rádioterapia. Pred dvomi rokmi zistená mts TH 11, vzorka sa podarila lekárovi nabrať až na tretíkrát otvorenou biopsiou. Prečo pri už zistených primárnych nálezoch sa hneď nerobí otvorená biopsia pre urýchlenie? Bolo to dva roky zbytočného čakania, čo môže byť pre onkologického pacienta zničujúce, keď je nádor zhubný. V každej vedec.štúdii, publikácii, knihy je zdôraznené, že pri týchto ochoreniach je rýchle stanovenie diagnoza a nasadenia liečby to podstatné. Prečo tie dva roky triafania sa do tumoru? Momentálne tumor má už kontakt s miechou. Môže negatívne v tomto smere ovplyvniť i miechu? Dva roky je časovo na toto ochorenie veľmi veľa? Čo môžem očákavať, akú dlhú rekonvalescenciu a čo podniknúť, aby sa manželovi polepšilo?Ďakujem za vysvetlenie.O.T.
Oľga, 19. júna 2014
Nedokážem odpovedať, pretože nemám dokumentáciu k dispozícií, na Vaše otázky Vám dokáže odpovedať iba lekár, ktorý manžela ošetroval. Ja by som len zbytočne mohla mudrovať, pretože v danej situácií - mojej neinformovanosti - by som Vás mohla iba zmiasť. Jedno si však je potrebné uvedomiť, že lekár nemôže dať liečbu, pokiaľ nie je jednoznačne stanovená diagnóza, pretože by mohol urobiť viac zla ako dobra. Spýtajte sa lekára, ktorý ošetroval manžela prečo postupoval takým spôsobom a čo bude najsprávnejšie a najlepšie urobiť pre Vášho manžela - ak by som Vám mohla pomôcť, možno telefonicky sa so mnou spojiť o týždeň v piatok 27.júna medzi 9-13 hod. č.t.02/52965148.
, 19. júna 2014