MR vyšetrenie prsníkov.

MR vyšetrenie prsníkov.

Dobrý deň, chodím pravidelne na preventívne prehliadky prsníkov mamografiu a USG. Pri kontrole v r.2013 bol vyhodnotený záver vyš. ako BIRADS 2 a doporučená kontrola o rok, ktorú som absolvovala v januári 2014. Po mamografickom a následne sonografickom vyšetrení mi pre nejasný výsledok bolo doporučené vyšetrenie MR, ktorú som absolvovala. Výsledok vyšetrenia: MR vyšetrenie prsníkov natívne a postkontrastne. Obojstranne sú fibrózne transformované reziduá žľazy prechodných prsníkov s ojedinelými mikrocystami, bilat. známky malignity nezisťujeme, v oboch prsníkoch v HLQ vidno drobné intramammárne LU, v DLQ pravého prsníka vidno ľahko zvýraznenú opacifikáciu žľazového lalôčika. Zmeny charakteru TU bilat. nie sú prítomné, koža a podkožie je bez zmien, zachytená časť LU pod axillami je morfologicky v norme. Záver: prechodné prsníky balat. s fibrozne transformovanými reziduami žľazy bez známok malignity. Prosí Vás o vyjadrenie čo znamená uvedený nález. V akom časovom intervale doporučujete kontrolu MMG, USG. Mám 65 r., obrovský stres a strach. V rodine máme zvýšený výskyt Ca prnika /35. ročná setra zomrela na rakovinu prsníka/. Ďakujem za odpoveď, Valika
Valika, 14. februára 2014
Dobrý deň,komplexne podľa všetkých nálezov zhubný nádor prsníka sa neznázornil. Nutné sú kontrolné vyšetrenia a termín závisí od výsledkov mamografie a ultrasonografie, ktoré ste neuviedli. Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 14. februára 2014