možná recidiva

možná recidiva

po operacii karcinomu prsníka som bez liečby.mamografické kontrolné - zmnoženie fibroglandularneho tkaniva v horných a lateralnych kv. bilat, hruboškvrnito uzlovitého charakteru s náznakom nodulácii kde prípadne zmeny nemožno vylúčit.stav po operácii pre LCIS 1. sin kde v HMQ LAHKE ZBIEHANIE KRESBY VS. JAZVA, BEZ SPOLAHLIVýCH SPIKULOVITýCH FORMáCII. VLAVO V DMQ PRETRVáVA VELKOST STACIONARA NODULáCIA DO 6 MM S HRUBšIMI KALCIFIKATMI NA PERIFERII.. AXILY VPRAVO VýRAZNEJšIA TUKOVO PRESTAVANá LU. KOžA PODKOžIE V NORME.LEKáR MI NIč NEVYSVETLIL, IBA VYPISAL žIADANKU NA USG A TAM SOM OBJEDNANA O 6 TýžDNOV.
veronika, 17. júna 2015
Dobrý deň,podľa toho čo popisujete Vás Váš doktor správne objednal nakoľko je potrebné doplnenie vyšetrenia utrazvukom prsníkov pretože výsledok nie je jednoznačný. Nebojte sa, je to bežný postup.
, 17. júna 2015