Mnohopočetný myelóm – strava

Mnohopočetný myelóm – strava

Dobrý deň, prosím Vás o radu, aká je najlepšia a najvhodnejšia strava pre osobu s ochorením MM. A naopak, čomu by sa mala osoba vyvarovať. A takisto aké nápoje sú vhodné : zelený čaj, mrkvová či cviklová šťava ? Ďakujem Vám veľmi pekne za odpoveď.
Jajka, 19. marca 2011
Milá Jajka, mnohopočetný myelóm je druh "krvnej rakoviny"- ide o rakovinové bujnenie plazmocytov jednej línie /ide o jeden druh bielich krviniek, ktoré sa prebujnelo tvoria v kostnej dreni a utláčajú ostatnú tvorbu. Pre toto ochorenie nie je žiadna špeciálna strava, alebo jej zložky. Iba počas chemo- alebo rádioterapie je potrebné udržiavať dobrý stav výživy a nimi potláčanej imunity /ako nevyhnutné nežiáduce účinky liečby/ pestrú stravu v dostočnom množstve a povzbudzovať ňou alebo i doplnkami výživy i imunitu podľa stavu Vášho organizmu a doporučenia ošetrujúceho lekára. Vždy by mal poznať, čo užívate, okrem ním doporučenej liečby, inak si môžete svoj zdravotný stav zhoršiť.
, 19. marca 2011