MMG prsnikov

MMG prsnikov

Mohli by ste mi ozrejmiť výsledok z mamografie: bilaterálne symetrický redukujúci parenchým, bez suspektných ložiskových zmien a MIk v patol. zhluku.V pravej CC proj. v MQQ akcentovaná kondenzácia do 4 mm. Vĺavo bez suspektného vývoja v MG obraze od 03/2012. Záver: BI-RADS 3-drobná kondenzácia vpravo v MQQ.
Alena, 2. júla 2015
Dobrý deň, máte zvýšenú hustotu žľazy, zatiaľ z onkologického hľadiska sa báť nemusíte, treba ísť len na kontrolnú mamografiu podľa rozpisu....
, 2. júla 2015