Mikrokarcinom prostaty

Mikrokarcinom prostaty

Dobrý deň , mám 62 rokov a v rámci preventívneho urologického vyšetrenia mi bola nameraná hodnota PSA=4,05 ng/ml a absolvoval som biopsiu, kde mi bolo odobraných 10 vzoriek, z ktorých vyšlo na pravej strane prostaty 2x mikrokarcinom + 1 vzorka adenoca Gleason 6(3+3), dĺžka infiltrácie 6mm, 60% vzorky,bez PNI. Mám si vybrať z možností: AS +/-, RRP, Externá rádioterapia + prechodne hormon. th, event. Brachyterapia (TRUS 43ml). Ako odporučaná liečba mi bola navrhnutá buď radikálna prostatektomia alebo radioterapia . Chcem sa Vás preto opýtať: 1. Ktorú z alternatív by ste mi odporučili v tomto prípade Vy? 2. Aká je podľa Vášho názoru odhadovaná dlžka “bezproblémového” života v prípade, že by som sa nateraz rozhodol len pre metódu ostražitého pozorovania/aktivneho dohľadu? Subjektivne zatiaľ nemám žiadne potiaže. 3. Aké percentuálne riziko vzniku trvalej inkontinencie vidíte v prípade, že by som podstúpil radikálnu prostatektomiu alebo radioterapiu? Vopred ďakujem pekne za odpovede a ochotu.
Jozef, 4. novembra 2015
Dobrý deň,v súčasnosti bežne používaný postup u tohto pacienta je aktívne sledovanie. V nedávnej minulosti sa používali liečebné postupy, ktoré spomínate. V ostatnom čase sa ukázalo, že karcinóm prostaty s Gleasonovým skóre 3+3 sa nepovažuje za karcinóm, lebo netvorí metastázy (nádory vo vzdialených orgánoch). Súčasná odporúčaná liečba spočíva v kontrole hodnoty PSA (prostatického špecifického antigénu) a vyšetrenia prostaty cez konečník. Pri priaznivých kontrolných parametroch sa nemusí po roku opakovať biopsia, interval kontrol sa môže predĺžiť na 2 roky. Viac ako dve tretiny pacientov zostávajú dlhodobo bez akejkoľvek liečby. Na mnohých pracoviskách sa aktívne sledovanie používa aj u nás.Odpoveď na Vašu otázku ohľadne výskytu pooperačných komplikácií závisí od skúseností operatérov.S pozdravom Dr. M. Horňák
, 4. novembra 2015