metastázy?

metastázy?

Dobrý deň pán doktor - v roku 2003 som bola operovaná DG ca mammae Idx, st.p. QE + Ea 6/2003 IDC pTxpN1MO gr 1-, ER negat, PR 5% ,st.p AC, adj RAT na prsník+lymf.cesty do 1/2004. Nález september 2011 USG -prsníkov-Bilat. primerané reziduum fubroglandulárneho tkaniva, vpravo stav po Qe a EA v LOQ centrále hypoechogénnejšie nepravidelné ložisko veľkosti cca 9,2 krát 4,3 mm charakteru skôr tukového tkaniva - pooperačné zmeny? vľavo bez ložiskových zmien a bez poruchy sonoarchitektoniky.MMG vyš. bilat. Bilat. zmnožené fibro-glandulárne tkanivo difúzne, najmä centrálne a v LHQ, v pravo stacion narušenie architektoniky v LQ, vs. pooper. v MQ I.dx.opacita v regresii resp. tč.prít len separátne fibro - glandul. tkanivo. vľavo v MHQ až centrálne prít.okrúhle Mk so segment.disktribúciou bez význam. dynamiky oproti roku 2010 dopor.kontrolu MMgI.sin CC proj o pol roka. Vľavo preaxilírne vs mamma acces Bez evid, spikuliformných lézii, Axily voľné.Záver Bez známok malagnity resp. lok recidívy v mMG obraze so stacion poruchou architetoniky pooper.MK I sin segment distribuované bez evid dynamiky. Prosím o objasnenie nálezu.
hanaD, 28. septembra 2011
Dobrý deň,momentálne máte výsledok v norme, teda je to v poriadku.
, 28. septembra 2011