metaplázia,SCCA-2,90

metaplázia,SCCA-2,90

Mám 60 rokov a2 problémy.Prvý sa týka teraz zisteného cytosteru cervikálneho steru-Bethesda,1.prep:K17A-výsledok subdominálny náter-bez cervikálnych buniek,B-negatívne/bez malígnych buniek/viď deskriptívna dg,C-zápaln strednej intenzity-metaplázia, reaktívne zmeny buniek spojené so zápalomHneď po dobratí Macmiroru 500, výter z pošvy negatívny. Výsledky onkmomarkerov: CA 15-3=14,9.,CA 19-9 =6.29, CA 125= 16.90 a SCCA =2,90.2. problém výsledky magnetickej rezonancie prsníkov Bilaterálne je prechodný typ mliečnej žľazy s akcentovanými duktami bilat.centrálne.Vľavo po KL a substrakcii nedochádza k vysycovaniu žiadnych ložiskových zmien, ani cielene v mieste popisovanej atypie na r-HQ lsin.Vpravo sa postkontrastne zobrazujú drobné moduly a ložiská-v DLQ/IMA73/ veĺkosti 4mms TIC I.-II. typu.a sperfúznym nárastom o 160percent-v.s.char,intramárnych LU: Ďalšie nízko proliferujúce moduly sú prítomné na r-DQQ/IMA35/ a na r-HQQ-/IMA77/ veˇkosti 5 s perf. nárastom o 180-150 percent-nešp. charakteru.V axilách sú bilaterálne nesusp.tukovo transformované LU, bezLAP.Záver- cielene vĺavo na r-HQQv mieste dlhodobo stacionárnej perzistjúcej atypie/stabil min. od r. 2007/t.č.v MR obraze bez susp. ložisk. zmien. Vpravo viacpočetné drobné moduly prevažne nízko proliferujúce.Odp kontroly MMG a USG podľa preventívneho programu, pri progresii sledovanej ložiskovej atypie vľavo histologizácia-OUSA Blava,To všetko dodržiavam a aj cytoster raz do roka, pýtam sa na váš názor, hlavne metapláziu a zvýšenej hodnoty SCCA.Veˇmi pekne ďakujem za odpoveď.
Petra, 17. mája 2014
Metaplázia je normálny proces na krčku maternice - nejde o chorobu. Marker SCCA je zvýšený. Len Váš lekár vie, prečo Vám nechal vyšetriť tento marker a môže Vám to vysvetliť. Jedna hodnota akéhokoľvek markera nemá výpovednú hodnotu. Len séria hodnôt markera v časovom slede má výpovednú hodnotu. Doc. MUDr.V.Bella: podľa magnetickej rezonancie sa nejedná o zhubný nádor prsníka. V ľavom prsníku síce je popísaná atypia, ale je bez zmeny od roku 2007. V tomto prípade sú potrebné len preventívne ďalšie vyšetrenia.
, 17. mája 2014