Melanoma malignum

Melanoma malignum

Pred rokom mi odstránili znamienko na femoris medial.l.dx. histol. výsledok Melanoma malignum SSM Clark neurčeným Breslow 0,5mm. Genetické vyš - prítomnosť BRAF mutácia nepreukázana. Kedže pracujem na rádiodiagnostickom odd ako rádiologický asistent, pri preventívnej prehliadke po roku mi zakázali prácu na rizikovom pracovisku. Chcem sa spýtať či je dôvod na takýto zákaz kedže som neabsolvovala žiadnu terapiu a rok som v poriadku aj napriek tomu že som na rádiodiagnostickom pracovisku pracovala. Na odd. máme všetko moderné prístroje a dozimetria je vždy v norme. Som presvečená že zakázať mi prácu po tridsiatich rokoch mi ublíži viac. S pozdravom Helena
Helena, 28. januára 2015
Neviem Vám zodpovedne odpovedať, jednak preto že nie je mi známy Váš súčasný povrch pokožky,i Váš celkový zdravotný stav a priznám sa, že neovládam presne súčasné predpisy pre rizikové pracoviská. I ja som pracovala na podobnom rizikovom pracovisku pred dôchodkom, preto si myslím že Vás chápem. Najpravdepodbnejšie by Vám jednoznačnejšie vedeli odpovedať na pracovnom lekárstve a snáď i poradiť ako postupovať, aby Vám nebolo zbytočne ublížené. Ak by som Vám vedela poradiť telefonicky na čísle 02/52965148 budeň dňa 10.2015 medzi 9-13 hod.Pani Helena prajem Vám to najobjektívnejšie rozhodnutie.
, 28. januára 2015