markery a Cron

markery a Cron

Ďakujem pani doktorka Eva Valovičová , že ste mi odpovedali. Písala som, že sa liečim na ILC a mám státe zvýšené markery CA-15-3 momentálen až 32,5 no a na kolonoskopii mi zistili zápal ten.čreva a že asi ide o Crohnovu chorobu. Preto som sa pýtala, či takýto zápal múže ovlivniť aj zvýšenie tohto markera, tak ako ho môžu zvýšiť napr.ben.ocherenie prsníka...ĎAKUJEM
jana B, 27. mája 2010
Milá Jana, nenašla som nikde údaj o vzťahu morbus crohn a onkomarker Ca15-3, tento marker však môže byť zvýšený, tak ako som Vám už myslím i písala, nešpecificky pri rôznych neonkologických mastopatiách /napr. fibromastopatia/ a tiež u ochoreniach pečene ako je cirhóza. Taktiež nie je len markerom pre Ca prsníka, ale markerom pre iné adenokarcinómy, napr. hrubého čreva a teda dá sa predpokladať, že i pre Morbus Crohn, ktorý nie je karcinómom. Iste Vás pri kolonoskopickom predpoklade na toto ochorenie budú vyšetrovať i ďalej a potvrdí sa i možnosť zvýšenia pri tejto zápalovej chorobe hrubého čreva. Prajem Vám všetko najlepšie a skoré doriešenie Vašich nejasností.
, 27. mája 2010