mamografia a ultrazvuk

mamografia a ultrazvuk

dobrý deňmôžete mi prosím vysvetliť aj niekto iný ako na tom som na základe týchto výsledkov?Fertilný typ parenchýmu, ložiskovo denzného a splývajúceho charakteru, bilat.diferencovateľných patologických ložiskových lézií, bez atypií a porúch architektoniky.Axily bez patol. LAP.v USG obraza vysoko v HLQ 1.dx hypoech.ložisko 7x4 mm, druhé vpravo v DQ, vľavo obdobne v DLQ a r-LQg, lézie majú charakter sol.lézií ben.vzhľadu, bez vaskul. v CFM.LipOFIA, FIA v.s.Tukovo zmenené Lu bilat.Bez patol.LAP.
renata1, 20. marca 2014
Dobrý deň, z Vašich výsledkov a záverov vyplýva, že sa pravdepodobne jedná o nezhubné ochorenie oboch prsníkov.Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 20. marca 2014