mamografia

mamografia

Prosím Vás o vysvetlenie výsledku mamografie:V pravom prsníku v šikmej proj. v hornom kvadrante sa zobrazuje naznačená ohraničená nodulácia veľkosti 11 mm, ktorá nekoleruje so snímkou v kraniokaudálnej proj.Môže sa jednať o sumáciu tieňov.Bez jednoznaočných ložiskových zmien infiltratívneho typu,spikulácii a zhlukov mal.MK.Koža ,podkožie bez zhrubnutia a infiltrácie .V axilách ojedinelé tukovo zmenené LU do veľkosti 1 cm.
Ingrid, 10. mája 2015
Dobrý deň,je potrebné dotiahnuť diagnózu naznačenia ohraničenej nodulácie kontrolnou mamografiou pravého prsníka v šikmej projekcii ako i ultrazvukom.
, 10. mája 2015