mamografia

mamografia

v ambulancii kde chodím na kontroly ( doteraz 1x/rok ) mi bolo oznámené, že kontrola mamografiou ( a kontrola v ambulancii) mi stačí jeden krát za dva roky. Na mamografii, ktorú som absolvovala vlani (nie v ústave kde chodím na kontroly, ale v inom - chodím tam doteraz každý rok) mi ale zdôraznili, že mám chodiť každý rok a dostala som termín aj na tento rok. mám 76 rokov, v 1975 som absolvolala chemoterapiu, v januári 1976 odoperovanie prsníka a ďaľšiu chemotarapiu. Odvtedy mi pri každoročných kontrolách žiadny nález nebol zistený.Ambulanciu, kde som teraz evidovanána navštevujem od roku 2007 , nakoľko ambulancia, v ktorej som bola vedená od roku 1976 bola zrušená. Prosím o radu, nakoľko neviem ako mám pokračovať, nakoľko mi v terajšej ambulancii bolo oznámené,že ak nechcem postupovať podľa ich pokynu (mamografia a kontrola dvojročne ) nemala by som tam chodiť.
Šebestová Mária, 19. januára 2012
Po operácii zhubného nádoru sa robí kontrola mamografom každý rok, preto toto by malo byť dodržané.
, 19. januára 2012