Mám nárok na kúpeľnú liečbu po odstánení obličky?

Mám nárok na kúpeľnú liečbu po odstánení obličky?

2.apríla mi bola odstránená ľaváoblička z dôvodu prítomnosti tu-moru.Po 14 dňoch pretrvávajú bo-lesti v oblasti operačného zákro-ku.V prípade,že robím niečo namá-havé,ochvíľu som unavený,čo predoperáciou nebolo.Mám 53 rokova pri mojom zamestnaní (servisnýa montážny pracovník gastrotech-niky)som niekedy nazdvíhal aj niekoľko sto kíl.Pri zapájaní týchto zariadení sú potrebné ta-ké polohy tela,že mám pochybnos-ti o mojej pohyblivosti.Rád by som vedel,či takáto "ťažkopád-nosť"sa dá odstrániť.
Jozef Kolesár, 28. apríla 2009
Vážený pán Kolesár, operácia, ktorú ste pred nedávnom podstúpil, je veľkou záťažou pre organizmus. Vaša kondícia sa iste zlepší, ale všetko má svoj čas.Uplynula veľmi krátka doba na to, aby ste bol úplne fit.V každom prípade sa nesnažte robiť fyzicky náročnú prácu, aby ste si neublížil.Na kúpeĺnú liečbu Vás iste doporučí Váš lekár onkológ, po úplnej liečbe a stabilizácii Vašeho zdravotného stavu.V prípade záujmu o telef.konzultáciu je možné volať na linku pomoci LPR vždy vo štvrtok v čase od 9,00 hod do 11,00 hod.. S prianím pekného dňa Baranová-sociálna sestra.
, 28. apríla 2009