mám nádor

mám nádor

chcem sa spýtať čo to znamená ak mi na gamagrafii zaznamenali patologicky zvýšenú kostnú prestavbu v celej chrbtici a v pravom ramennom klbe suponovali entezopathiu, dif. dg. enchondróm
mária, 3. mája 2010
Z gamagrafického vyšetrenia sa nedá jednoznačne určiť pôvod patologického nálezu, je potrené dovyšetrovanie doplňujúcimi metódami, ktoré, ak to bude potrebné, Vám určite navrhne lekár, ktorý Vás na vyšetrenie odoslal a sú mu prístupné i údaje, ktoré ho viedli k ordinácií gamagrafického vyšetrenia, preto Vám dokáže dať jasnejšiu odpoveď.
, 3. mája 2010