mám C11.1 zadná stena nosohltana

mám C11.1 zadná stena nosohltana

prosím ako sa to dá liečiť. teraz beriem biologickú liečbu. možno budem brať cielenú liečbu. aká je to liečba? ďakujem.
sisi, 3. mája 2012
Pod cielenou liečbou sa rozumie liečba, ktorá by mala byť najúčinnejššia pre daný-konkrétny druh nádoru / histológia, veľkosť, rozšírenie,/ s ohľadom na celkový zdravotný stav.
, 3. mája 2012