malobunkový karcinóm pľúc

malobunkový karcinóm pľúc

Dobrý deň,môjmu manželovi /r.n.1945/ v máji minulého roku diagnistikovali malobunkový karcinóm pľúc.CT vyšetrenie: TU formácia v hile pľúc 1.sin 35x60x40mm s prerastením do mdiastína v.s. s infiltráciou pricipl.bronchu 1.sin a AP 1.sin.LAP v medisatíne a hile 1.sin,Ložisko pľúc v HL 1.sin a ložisko v DL 1 dz.susp.mts.etio. Susp dve mts ložiská pečene,Susp.známky intersticiálneho procesu pľúc ľahk-st. Podrobil sa chemoterapickej liečbe v 6 cykloch po troch týždňoch a v každom cykle tri dni po sebe.Lieču ukončil v októbri min. roku,v novembri mal CT vyšetreni a v januári t.r bol na kontrole,podľa CT z novembra bol záver: Bez známok progresie základného ochorenia-stabiliz.po CHT.V marci t.r.mal pichavé bolesti v ľavom hemithoraxe pod lopatkou pri dýchaní a kašaní.Bral antibiotiká a po vybratí antibiotík bol na CT vyšetrení a záver vyšetrenie je takýto : Rozsiahla progresia centrálneho tumoru v oblasti ľavého pľúcneho hilu,ktorý t.č.dosahuje 60x62mm s početnými mts uzlinami v mediastíne,ipsi a kontralaterálne,pretacheálne LU do 18mmmm,pod karinou do 23mmm,hilové LU splývajú s infitratívne-expanzívnou masou s útlakom a.pulmonalis 1.sin a infiltrciou madiastína.Infiltratívne ložiská v ľavom pľúcnom krídle charakteru GGO až ložiskových kondenzátov , vpravo infiltratívne-adhezívna lézie v oblasti S6 do 12,5mmm s adhéziou pleury.Fibrot.zmeny pľúcneho parenchýmu,najvýraznejšia v oblasti bazálnych segmentov bilat.anámky subpleurálneho centrilobulárneho emfyzému-najmä v pravomhornom pľúcnom poli,ojedinelé bronchiektázie.Reaktívne zhrubnuté pleury vpravomfluidotoraz vľavo s infiltráciou pleury.Mts LU medzi DDŽ a heparom v úrovni hiátu o priemere 15mm.Hepar s početnejšími hypodenznými ložiskami pravého laloka heparu a segmentu S4 do max.priemeru 20-22mmm - mts v progresii.Patolog.LAP v okolí v.portae a priemere 20mm a 31mm.Lekár mu povedal,že je to zlé a miesto chemoterapie do žily bude mať chemoterapiu tabletkovú.Viem,že je vážne a chcela by som sa spýtať,ako by som mu mohla ja pomôcť a či sa jedná o predlžovanie života v rokoch alebo len v mesiacoch.Veľmi Vám zatiaľ ďakujem za odpoveď.
Anna Majtásová, 4. apríla 2014
Ďakujeme za vašu dôveru a váš e-mail. Žiaľ, nepotešíme vás, nakoľko malobunkový karcinóm je najagresívnejší typ karcinómu pľúc, o čom svedčí aj CT rozsah nálezu u vášho manžela už v čase diagnózy. Medián prežitia neliečených pacientov s týmto typom karcinómu sa počíta na týždne, chemoterapia predlžuje život na mesiace – záleží od rozsahu karcinómu a prítomnosti metastáz ako aj výkonnostného stavu pacienta a pridružených ochorení. Chemoterapia bola správna voľba liečby, na ktorú je tento typ karcinómu citlivý, avšak len dočasne. U tohto typu nemáme ešte lieky na tzv. biologickú cielenú liečbu ako napríklad u adenokarcinómu, ktorý patrí do skupiny nemalobunkových karcinómov (aj keď už prebiehajú výskumné klinické štúdie). Lekár, ktorý ho lieči, vám povedal pravdu. Vy môžete manželovi pomôcť len vašou láskavou každodennou starostlivosťou a spoluprácou s lekárom, ktorý ho lieči. Pretože nepoznáme celkový klinický stav vášho manžela, nevieme sa vyjadriť k dĺžke jeho života, ale ten nález svedčí o generalizácii zhubného ochorenia, kde je nie dobrá prognóza. Presnejšie by vám vedel povedať ošetrujúci onkológ alebo pneumológ, na ktorého sa môžete s dôverou obrátiť.
, 4. apríla 2014