malígny chordóm G1

malígny chordóm G1

Mám 44 rokov.Som 3 mesiace po operácii-sakrektómii po S2 pre malígny chordóm G1.Momentálne som sledovaná na POKO ambul.Moja ošetrujúca lekárka sa rozhodla pre sledovanie celkového stavu bez ďalšej liečby (RT,CHT).Subjektívne sa cítim dobre,mám však obávy z budúcnosti. Chela by som poprosiť onkológa,ktorý má skúsenosti s týmto typom nádoru(je vraj veľmi zriedkavý)o jeho názor týkajúci sa ďalšieho postupu v mojej liečbe.Ďakujem. S pozdravom Marta Mlázovská
marta.mlaz@centrum.sk, 3. marca 2010
Dobrý deń, predpokladám že najvyšší počet pacientov s rovnakou diagnózou bol liečený v NOU- Klenova 1 Bratislava č.t. 02/54771787 alebo 02/59378111. Pravdepodobne bol vyoperovaný celý nádor a preto sa lekári rozhodli len pre kontrolné vyšetrenia. V prípade, že budete telefonovať, pripravte si Vám dostupnú dokumentáciu, aby ste mohla cielene odpovedať a dostala i cielené odpovede. Všetko dobré.
, 3. marca 2010