magnetická rezonancia kolena

magnetická rezonancia kolena

dobrý večer, chcela by som sa opýtať, dnes bol moj 20 ročný syn na magnetickej rezonancii kolena a tu je výsledok: Vzájomné postavenie kostí klbu je primerané. Eminencia intercondylaris a okraje klbnych ploch pately, tibie a femuru nie sú zahrotené. v mediálnom kondyle femuru prítomná T1 i T2 hyposignálna lézia veľkosti 10 mm. zobrazené kosti nevykazujú v T2 FS obraze zvýšenú SI. LCL,LCM,LCA a LCP normálnej konfigurácie, štruktúry, hrúbky a SI. Klbové plochy sú primerane konfigurované, s rovnomernými povlakmi chrupky, ktorá má priemeranú SI. Patella typu Wilberg 2, patelárne retinakulá primeranej hrúby a SI. Patelárna chrupka bez patologickej SI, m.quadriceps femoris a lig.patellae proprium bez zhrubnutia a traumatických zmien. V sagitálnej rovine pozorovať hladký prechod metafýzy femuru do interkondylárnej trochley. Klbová štrbina je primeranej šírky, bez zmnoženia intraartiklárnej tekutiny. Menisky vykazujú normálne uloženie, konfiguráciu a veľkost, bez zmeny SI, okrem granulárneho zvýšenia signálovej intenzity v zadnom rohu mediálneho menisku v T váženom obraze. Záver. Bez zjavných traumatických zmien. Degeneratívne zmeny zadného roku mediálneho menisku / 1. stupeň/. Ostrovček kostnej sklerozy v mediálnom kondyle femuru. Môžte mi povedať o čo ide? Ďakujem
Maja, 29. júna 2015
Dobrý deň, podľa záveru doktora, ktorý popisoval MRI má váš syn degeneratívne zmeny vo vnútornom menisku a malú sklerózu -- degeneráciu resp. kostnú prestavbu v stehnovej kosti, z onkologického hľadiska je nález negatívny, treba vyhľadať ortopéda, lebo časom môže mať bolesti v kolene pri degenerácií menisku....
, 29. júna 2015