Lymphadenectomia retroperitonealis

Lymphadenectomia retroperitonealis

Dobrý deň pan doktor.V r.1997 mi bol diagnostikovaný značne zvečšený ľavy testis nehomogennej štruktúry s hrubšími obalmi, s tekutinou nad horným polom a paket uzlín paraaortálne v ľavo s najväčším útvarom veľkosti asi 8 cm v mezogastriu. Následne ectomia seminóma št. II.C, 4 serie chemo. BEP, lymphadenectomia retroperitonealis, 2 serie chemo.BEP. Histolog.vyš.: V početných rezoch z prevažne nekrotického tkaniva ide o kompletne nekrotické tumorózne hmoty v okrajoch bez nálezu zachovaných nádorových bb s reaktívnou fibrózou, xantogranulomatóznymi zmenami. CHcem Vás poprosiť o spresnenie choroby, lymphadenectomia retroperitonealis /choroba, ochorenie, č.dg., št./, prípadne určenie percent. miery zdravotného postihnutia.
František, 26. októbra 2008
V roku 1997 po odstránení ľavého semenníka zistená histologickým vyšetrením rakovina. Podľa vyšetreného tkaniva išlo tzv. seminóm. Súčasne zistené zväčšené lyymfatické uzliny v retroperitoneálnom priestore. Liečba chemoterapiou, tzv. BEP (bleomycín, etopozit a platina) v 4 cykloch. Po 4. cykle zistený zbytkový nádor v retroperitoneálnom. Nakoľko v súčasnosti neexistuje iná možnosť ako zistiť histologické zloženie zbytkového nádoru aako operácia, bola urobená operácia označovaná ako retroperitoneálna lymfadenektómia.Z odstráneného tkaniva sa zistilo, že všetko odstránené tkanivo je odumreté. Po operácii ordinované ďalšie dva cykly chemoterapie BEP.Záverom možno povedať, že išlo o zhubný nádor semenníka, tzv. seminóm s metastázami v tzv. lymfatických uzlinách, ktoré boli v priemere väčšie ako 5 cm, teda išlo o štádium II.C, t. j. rakovina semenníka s metastázami v uzlinách.Tak by sa dal zhodnotiť celý priebeh choroby. Treba povedať, že liečebný postup sa riadil zásadami na základe medicíny založenej na dôkazoch. Toho dôkazom je Vaše už vyše 10 ročné prežívanie. V súčasnosti sú potrebné pravidelné kontroly jedenkrát za 12 mesiacov i napriek tomu, že pravdepodobnosť zhoršenia zdravotného stavu je minimálna. Je však známe, že nádory semenníkov môžu byť v malom percente obojstranné.
, 26. októbra 2008