Lymfoepiteliálna cysta

Lymfoepiteliálna cysta

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať čo znamená daný záver Biopsie z operácie na klinike otorinolaryngológie. Jedná sa o: Histomorfologický obraz zodpovedá inflamovanej lymfoepiteliálnej cyste. Vo vzorkách nachádzame štruktúry lymfoepitelového tkaniva s cystickou léziou, vystlanou dlaždicovým epitelom, bez dispalstických zmien a s ojedinelými cylindrickými bunkami, pričom miesta,i sú zachytené erozie so spodinou z garnulačného spojiva. V stene cysty je chronický aktívny zápal s okrskami čerstvých krvácaní a s fibrózou.Chcela by som Vás poprosiť o tzv. lopatistiké vysvetlenie daného výsledku aj keď to určite nieje jednoduché. Vopred ďakujem
Janiková, 22. októbra 2009
Dobrý deň, jedná sa o dlhšie prítomné - chronické- zápalové zmeny v cyste, ktorej bunky sú zmenené iba zápalovým procesom vyvolávajúcim krvácanie a následné hojenie.Ste v rukách odborného lekára, ktorý Vám určite vďačne odpovie na všetky Vám nejasné formulácie i prebeh liečby, pretože je podrobnejšie informovaný ako my.Všetko dobré Vám prajem v krátkom čase.
, 22. októbra 2009