lymfatické uzliny

lymfatické uzliny

Bola som na rekreačno-liečebnom pobyte v Nimnici. Pri vstupnej prehliadke mi lekárka zistila údajne enormne zväčšené lymfatické uzliny na krku, odporúčaním, aby som sa hneď po návrate domov prihlásila u svojholekára. Ja som si tam nič nevidela. Lekár ma hneď poslalna snímok pľúc, nerozumela som prečo. Po prinesení snímku mipovedal, že mám kalcifikáty v pľúcach a poslal ma na endokrinológiu. Objednali ma tam na október. Medzičasom mi naozajna krku vznikla nejaká zdureninaviditeľná aj okom aj na pohľad, najskôr na jednej strane, teraz už trochu aj na druhej. Okrem toho sa mi na päte urobila nejaká"ostroha" s ktoru mám chodiťna ožarovanie na onkológiu, ale termín mi oznámia telefonicky, pretože majú veľa pacientov.Majú tieto príznaky (pľúca, krk, päta) niečo spoločné spoločné,alebo je to len zhoda okolností,že sa mi to objavilo naraz, Ďakujem
Eva Benková, 23. septembra 2010
"Ostroha" na päte nemá súvis s nálezom ne krku a pľúcach.Aby ste nemala zbytočné stresy, dajte otázky lekárovi, ktorý Vas vyšetril a má Vašu dokumentáciu.
, 23. septembra 2010