Lieky pre onkologických pacientov

Lieky pre onkologických pacientov

Vážená Liga proti rakovine, vážení poradcovia, prosím chcem sa spýtať, ale možno téma mojej otázky nepatrí do tejto poradne. V médiách môžeme sledovať protest združení onkologických pacientov proti osobitnému modelu financovania onkologických liekov. Prosím prepáčte ak som zo strohých informácií v médiách nepochopila dobre, ale javí sa mi, že ak sa k poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti lieky dostanú cestou priameho nákupu od výrobcu (a nie ako doteraz nákupom od lekární), potom zdravotné poisťovne za ne zaplatia z peňazí poistencov menej - aj keď treba ešte zarátať distribúciu a asi u poskytovateľov zriadenie priestorov na kvalitné uskladnenie liekov. Napadlo mi teda, či k protestu nie sú onkologickí pacienti manipulovaní lekárnikmi - tým sa logicky nepáči, že prídu o rozdiel medzi cenou nákupnou a tou, za ktorú lieky konečnému spotrebiteľovi predávajú. Ešte raz mi prosím prepáčte, asi určite je to všetko zložitejšie, ale nie je tento nový systém pre poistencov lepší, len ho možno treba zaviesť trochu neskôr, aby sa všetci zúčastnení mohli spoľahlivo naň pripraviť a onkologickí pacienti neboli ohrození? Prosím, je vhodné a možné na pomerne malej ploche, ktorá tu v poradni je k dispozícii, aby ste túto tému mne, ale možno hlavne tým ktorých sa to týka - onkologickým pacientom - objasnili? (...lebo na Internete vidím, že ľudia majú už na všetko - ministra, lekárov, poisťovne,... - dosť negatívne emócie a "bijú okolo seba hlava - nehlava" a tým možno aj niekomu krivdia.) Ďakujem už len za vypočutie a prajem všetko dobré.
Marta, 27. septembra 2010
Dobrý deň.Vaša otázka síce nie je celkom pre našu poradňu, no predsa si dovolíme odpovedať v rámci našich možností.Každá reorganizácia vyvoláva neistotu a často aj zmätky. Zatiaľ sa k novým informáciám nevieme vyjadriť, i sami onkologickí pacienti majú na tieto zmeny rozdielne názory. Žiaľ, je zvykom všetko dopredu kritizovať, ale i v tomto prípade až čas ukáže, či je toto rozhodnutie perspektívne a či na to nebudú pacienti nijako "doplácať". Ministerstvo, ako sme boli informovaní, má v pláne zriadiť bezplatnú informačnú linku, aby v prípade akýchkoľvek nejasností sa mohli pacienti či verejnosť obrátiť s otázkami a pripomienkami. Toľko z našej strany, môžeme len dúfať, že situácia nebude zhoršená, ale naopak, že bude v záujme pacientov. Všetko dobré.
, 27. septembra 2010