liečba prípravkom Thymosand

liečba prípravkom Thymosand

Dobrý deň!Náš 62 ročný príbuzný, bývalý fajčiar, sa niekoľko rokov liečil na rakovinú pľúc a údajne boli vyčerpané všetky možnosti, chemoterapie a cytostatická liečba,ale jeho stav sa bohužiaľ zhoršuje. V knihe Hermanna Geesinga sme sa dočítali o imunitnom tréningu a liečbe prípravkom Thymosand s podporou vitamínou a enzymov.Je takáto možnosť aj u nás na Slovensku, v Bratislave? Je aj na Slovensku vybudovaná tzv. Rekreačno-zdravotná klinika? Kde by nášmu príbuznému mohli pomôcť a pokúsiť sa zastaviť postup ochorenia? - Srdečne Vám ďakujem za Vašu odpoveď! Pavel V.
Pavel V., 17. júna 2010
Pán Pavel V., informovala som sa vo viacerých zariadeniach, ale nikto mi nedal jednoznačnú odpoveť o sanatóriách takého typu, o aký by ste mal záujem pre svojho príbuzného. Najblišie k tomu má Doliečovacie oddelenie v NOU v Bratislave na Klenovej č.1, vedie ho primárka MUDr. Križanová, č.t. 02/59378-740, prípadne klp.709 alebo 418. V SR je odsúhlasený BIOBRAM a aj je hradený klientom. Hospicov na Slovensku je zriadených dostatok, ale pravdepodobne o takýto typ opatrovania nemáte záujem. Pravdepodobne to u nás potrvá dlhšie, kým sa k takým zariadeniam dopracujeme. Želám všetko dobré.
, 17. júna 2010