Liečba

Liečba

Dobrý Deň.Môže posudkový lekár vydať papier na práceschopnosť, pokiaľ nemá vyjadrenie od onkológa, alebo to závisí od ženského lekára. ďakujem.
Mimi, 24. januára 2009
Milá Mimi,o ukončení pracovnej neschopnosti rozhoduje posudkový lekár, na základe jehopodnetu, Váš ošetrujúci lekár ukončuje pracovnú neschopnosť. Samozrejmeposudzovanie sa koná na základe odborných lekárskych nálezov.V prípade, ak Vám pretrvávajú zdravotné ťažkosti,treba znovu navštíviťlekára a vypísať pracovnú neschopnosť.Ak máte záujem o osobnú alebo telefonickú konzultáciu,tá je možná vždy voštvrtok v CENTRE POMOCI Ligy proti rakovine SR,na Brestovej ul.6,v Bratislave telef.02/52965148.
, 24. januára 2009