Leiomyosarkom

Leiomyosarkom

Manželovi diagnostikovali leiomyosrkom. Bol mu vyoperovaný nádor s celou obličkou a kus nadobličky. Dostal chemoterapiu DOXO, ktorá však bola bez výsledku. Teraz dostal Gemzar a Taxotere. Čítala som však, že na liečbu sarkómov sa používa liek HOLOXAN. Ten však nedostal. Chcela by som vedieť, či je nejaký rozdiel kde sa pacient lieči v akom zdravotníckom zariadení. Či majú rôzne zdravotnícke zariadenia rôzne lieky, alebo sú všetky liečebné postupy a lieky rovnaké a rovnako dostupné pre všetkých pacientov a zdravotnícke zariadenia. Zaujímam sa o to z dôvodu, či nemám manžela previesť niekde inde do iného zdravotníckeho zariadenia, kde by mal väčšiu šancu z dôvodu dostupnosti iných liečebných postupov a liekov.
Ľubica, 7. októbra 2008
Prognózu pooperačného priebehu ovplyňujú tieto faktory: odstránenie celého nádoru, prítomnosť nádoru v miazgových uzlínách a vo vzdialených orgánoch.Ak sa nádor dal celý odstrániť a nie sú prítomné metastázy v uzlinách alebo v iných, vzdialených orgánoch možno očakávať priaznivú prognózu. V opačnom prípade sa prognóza zhoršuje a závisí od rrozsahu spomínaných metastáz.Stav vyžaduje pravidelné sledovanie.
, 7. októbra 2008