laser

laser

Prosím o informáciu, či sa na Slovensku nedajú liečiť onkologické choroby aj nejakým iným spôsobom ako je chemoterapia a ožarovanie.Mám zasiahnuté kosti a pľúca. Prípadne, nejaké iné nové šetrné metódy. Ďakujem za odpovede.
JANA, 12. marca 2011
Ordinovaná liečba býva vybraná cielene a najoptimálnejšie na daný druh onkologického ochorenia, jeho rozsah, zohľadnená k zdravotnému stavu pacienta, preto o odpoveď na alternatívneu liečbu poproste Vášho ošetrujúceho lekára, s jej ordináciou však musíte písomne súhlasiť.
, 12. marca 2011