Kŕčok maternice

Kŕčok maternice

Dobrý deň, chcela by som sa poradiť o ďalšom postupe. Koncom júna som bola na ambulantnom odstránení polypu a zmrazení "ranky" na kŕčku maternice (PAP II). Výsledok bioptického vyšetrenia je CIN II. Mikroskopický nález je: útržky sliznice endocervixu s ložiskami metaplastického viacvrstvového epitelu s ľahkými až strednoťažkými zmenami. V imunohistochemickom farbení expresia p16 proliferačného faktora nekoreluje so stupňom dysplázie viacvrstvového dlaždicového epitelu kŕčka maternice. Bola som doporučená na LEEP + kyret CT. Je nevyhnutné, aby som podstúpila tento operačný zákrok, nemalo by sa čakať na ďalšie výsledky cytológie? Ďakujem za skorú odpoveď.
Ľudmila, 19. augusta 2010
Bol som na dovolenke, preto odpovedám až teraz. Histologický nález z odstráneného polypu hovorí, že vo Vašom prípade ide o stredne ťažký pred rakovinový stav CIN II. Váš gynekológ mal počkať na výsledok histologie z odstráneného polypu a nevykonať zmrazovanie. Teraz nevieme či zmrazením odstránil celý pred rakovinový stav alebo nie. Nepíšete koľko máte rokov a či ešte plánujete rodiť. V prípade, že chcete rodiť tak by som navrhol konzervatívny postup s častejšími kontrolami cytologie a kolposkopie. Ak už nechcete rodiť, tak by sa mala vykonať konizácia, kde by sa zistilo či ešte na krčku zostali choré bunky a či sú okraje v zdravom tkanive.
, 19. augusta 2010