Krajské mesto ????

Krajské mesto ????

Trenčín je krajské mesto - to je tvrdá realita - ale aj výsmech pre nás obyvateľov Trenčína.Liga proti rakovine v našom krajskom meste nemá žiadne zastúpenie - výsmech pre všetkých onkologických pacientov !Psychologická poradňa vo Fakultnej nemocnici v Trenčíne - to je len zbožné prianie príbuzných a ťažkých pacientov.Bude sa s tým niečo diať, alebo bude Trenčín ako krajské mesto stále zaostávať s takými základnými službami ???
Mária, 20. mája 2010
Dobrý deň, po založení Ligy proti rakovine sme vyzvali viaceré onkologické pracoviská na Slovensku, aby skúsili založiť pobočku, ktorá by mohla rozvíjať plánovaný program v danom meste s dopadom na región. Pobočka vznikla i v Trenčíne, ale časom zo strany onkológie prestal byť záujem, čo je škoda, pretože by sa aj nám ľahšie dali presadiť mnohé nové smery v starostlivosti o pacienta. Máme v rámci našich organizačných jednotiek i kolektívnych členov, ktoré predstavujú skupinu ľudí – väčšinou bývalých i súčasných onkologických pacientov i iných, ktorí sa v klubovej činnosti snažia realizovať rôzne aktivity spadajúce do programu Ligy proti rakovine, ktorý je svojou štruktúrou dosť rozsiahly. Je teda možnosť stanovený program prostredníctvom takejto organizačnej jednotky začať robiť, ak sa nájdu ochotní ľudia, ktorí by mohli v takejto zmysluplnej náplni práce slúžiť. Vytvoriť sieť psychosociálnych služieb na Slovensku je naším najnovším projektom, ktorý budeme financovať z vlastných zdrojov. Je to v súčasnosti v celom civilizovanom svete silne propagovaný smer modernej starostlivosti o pacienta i jeho príbuzných, ktorý sme už začali uskutočňovať vo viacerých mestách nie len s pomocou našich organizačných zložiek, ale i s porozumením vedenia viacerých nemocníc zameraných na liečbu onkologických pacientov. Školení psychológovia orientovaní na problematiku onkológie majú v rámci svojej praxe vyhradené hodiny, v ktorých pomáhajú riešiť aktuálne problémy a sú platení Ligou proti rakovine. Takýchto našich „poradní“ je toho času na Slovensku sedemnásť a usilujeme sa o to, aby podobná služba bola aj v Trenčíne. Máme prísľub zo strany niekoľkých onkológov, ktorých táto myšlienka zaujala, že by nám v tom pomohli. Veľmi dúfame, že sme Vám dali aspoň trochu nádeje, že sa veci pohnú dopredu.
, 20. mája 2010