KP

KP

Môj manžel je po radikalnej operácii prostaty / KP/ 18 mesiacov. Aj keď má doteraz odpovedajúce výsledky -PSA 0,01-0,05 obáva sa možnej recidívy.Aká je pravdepodobnosť recidívyv akom časovom horizonte a aká je perspektíva ďalšej liečbyĎakujem veľmi pekne za odpoveď
Anastazia, 2. októbra 2008
Prognóza karcinómu prostaty po radikálnej prostatektómii závisí od viacerých faktorov: charakteristiky nádoru (Gleasonovo skóre odstráneného nádoru, hladín PSA pred operáciou, rozsahu nádoru v prostate (štádia), veku pacienta, sprevádzajúcich chorôb atď.Podľa súčasných výsledkov PSA možno predpokladať, že nádor bol odstránený. K recidívam môže dôjsť, ale je známe, že karcinóm prostaty je nádor, ktorý patrí medzi pomaly rastúce malignity. Sledovanie recidívy pomocou PSA je spoľahlivý postup informácie o biologickej povahe nádoru. Presne nemožno však predpokladať či vôbec recidíva vznikne, alebo v akom časovom odstupe po operácii.U Vášho manžela doterajšie výsledky sú však priaznivé.
, 2. októbra 2008