Konzultácia

Konzultácia

31.12.08 cytologickým vyš.1.,2. brushing z B3 vpravo diagnostikovali mojej 64 r. mame Tu pulm.l.dx.v dif.dg.TBC etiolog.Záver patológa - všetky nátery obsahujú prevažne výrazne mechanicky poškodené a nehodnotiteľné skupiny atypických buniek,kt.zachovaná len malá časť má vzhľad malobunkového karc.Okrem toho pozorujeme skupiny reaktívne zmenených cylindrických buniek,ako aj mataplastické,čiastočne atypické skvamózne elementy.Na tomto základe začala s chemo a ožarovaním.28.1.absolvovala po 3 chemo CT vyš.,kt.popisuje len bronchopneumóniu.Absolvovala teda 20.2.opäť bronchoskópiu,vyš.sa 2x drobna Bi z karinky medzi B2 a B3 vpravo s histol. záverom -materiál čiastočne fragmentovaný,tvorený vzorkou výraznejšie mech.poškodenej respir.sliznice s nálezom intenzívnych chron.zápalových zmien a výskytom ojedinelých epiteloidných granulomov,najskôr aj s centrálnou kazeoznou nekrózou.Bakterioskopicky sa prítomnosť acidorezistentných tyčiniek nepodarilo dokázať.Malígne nádorové zmeny sme nezistili.Vzhľadom k vyššie uvedenému znovu prezreli cytológiu kefkový ster z bronchu z 31.12.zo záverom,že z materiálu nemožno dg.malobunk.karc.jednoznačne potvrdiť.Mama má za sebou 7 chemo a 13 ožarovaní.Ako by ste Vy rozhodli o liečbe podľa týchto záverov vyš.?Je možné,aby po 3 chemo malobunk. karc.zmizol?Ak je dg.nejasná,je bežné aby pacient podstupoval tak agresívnu liečbu?Dakujem
Bernátová Renáta, 10. marca 2009
Je mi ľúto ale nie som kompetentný hodnotiť cytologie z priedušiek a už vôbec nie absolvovanú liečbu. Skúste si prosím skôr zavolať telefonicky pre širšiu možnosť konzultácie s rádioterapeutičkou MUDr. Vorobjov na našu linku pomoci na tel. c. 02/52965148 dňa 19.3. od 14tej hodiny.
, 10. marca 2009