konizácia krčka maternice

konizácia krčka maternice

výsledky cytológie: bunkové abnormality: L-SIL, PAP IIIa. Imunocytochémia:p16 a Ki67 Dg.´kód: N87.0RLU/CO:18,77 stredná pozitíva. Otázka: je potrebná konizácia? Stav je vážny?
Ivetuš, 26. januára 2012
Stav nie je vážny. Máte cytologicky zistený ľahký predrakovinový stav. Nepíšete koľko máte rokov. U mladých žien takýto ľahký pred rakovinový stav zmizne spontánne až v 80% prípadov. Musíte pravidelne chodiť na kontrolné vyšetrenia v 6 mesačných intervaloch, prípadne absolvovať kolposkopiu.
, 26. januára 2012