Konizacia a očkovanie

Konizacia a očkovanie

Vážený pán primár. Pred dvoma týždňami som bola na konizácii. Moje výsledky z histológie sú:ektrópium cervikálnej sliznice so segmentálnou povrchovou epidermoidnou metapláziou s obrazom H-SIL, ťažká dysplázia, CIN III. Endocervikálny okraj cirkumferentne bez dysplastických zmien! Fragmenty endocervikálnej sliznice bez podstatnejšieho nálezu. To, že to bola až ťažká displázia ma veľmi vystrašilo,nakoľko mám dve malé deti. Som teraz po konizácii zdravá? Na kontrolu mám prísť o tri mesiace, mal by byť cytologický výsledok v poriadku? Pred konizáciou som mala aj HR-HPV 16. Moj obvodný gynekológ mi teraz odporúča očkovanie, mam 30 rokov, môj onkogynekológ mi to neodporúča, vzhľadom k tomu, že infekcia, vyvolaná vírusom HPV u mňa už vypukla. Aký je Váš názor, pán primár? Ďakujem vopred za Váš cenný čas a Vašu odpoveď.
Vanda, 6. mája 2010
Konizáciou Vám odstránili kompletne celý predrakovinový stav – okraje konusu sú rezané v zdravom tkanive a aj kyretáž zvyšku kanála krčka maternice je negatívna. To znamená, že ste zdravá. Do budúcnosti sa však môžete znovu infikovať HPV. Infekcia HPV 16 u Vás mohla spôsobiť vznik nejakej hladiny protilátok, ale tá je veľmi nízka a neochráni Vás pred možnou opakovanou infekciou. Ak sa zaočkujete, budete chránená pre HPV 16 aj 18, ktoré spôsobujú asi 70% karcinómov krčka maternice. Ale aj po zaočkovaní musíte pravidelne chodiť na cytologické vyšetrenia.
, 6. mája 2010