Konizácia

Konizácia

Váž.pán doktor,toto je správa od patologa po zákroku,môj lekár je na dovolenke a chcela by som vediet obsah nálezu.Kompletne spracovaný konizát porcia v oblasti junkcie smerom do cervikálneho kanála sú prítomné displastické zmeny povrchového dlaždicobunkového epitelu výrazného stupňa s prechodom do epidermoidného in-situ karcinomu,high-grade SIL/CIS,s tapetovaním početných cervikálnych žliazok a hustou zmiešanov zápalovov celulizáciou v strome sporadicky sa vyskytujú atypické koilocyty čo nevylučuje HPV infekciu.V dvoch excíziách displastické zmeny dosahujú velmi blízko k resekčnému okraju konizátu.Nepatrné čiastky endocervikalnej sliznice a proliferačneho endometria bez atypií.AKá JE MOžNá TERAPIA?Je to veľmi vážne?Za Vašu odpoved Vám dakujem.
Martina, 26. júna 2008
Výsledok histologie hovorí, že Vám bola správne a dobre vykonaná konizácia.Mali ste ťažký pred rakovinový stav, ktorý tiež nazývame karcinoma in situ,alebo 0-té štádium karcinómu. NEJDE ešte o invazívny karcinóm. Patolog píše,že okraje sú v zdravom tkanive, to znamená, že sa odstránilo všetko chorétkanivo. Takže by ste mali byť zdravá. Je však nutné chodiť na cytologickévyšetrenia v 6 mesačných intervaloch. Pre mňa je prekvapujúce, že patologpíše, že nález nevylučuje HPV infekciu. Je samozrejmé, že Váš stavzapríčinil tento vírus.
, 26. júna 2008