konizácia

konizácia

Ďakujem Vám pán doktor za cenné rady. Veľmi si vážim, že poskytujete ľuďom takéto rady. Mrzí ma však že aj niektorí vyši kolegovia nepostupujú rovnako ľudsky a profesionálne. Ešte raz ďakujem za všetkých ktorým ste diagnózu preložili do ľudskej reči a poradili. Želám Vám veľa úspechov.MUDr. Ladislav Masák , CSc.
Maťa, 8. júna 2008
Ďakujem za všetkých, ktorí odpovedáme na vaše dotazy. V každej profesii sú výborní a menej dobrí. Tak je to i v medicíne. V medicíne je to však viac vidieť, pretože sa tu jedná o niečo unikátne, neoceniteľné a jedinečné, a tým je zdravie, zdravie každého z nás. Naša spoločnosť si však stále prácu zdravotníkov neváži a zaraďuje ju do sféry služieb obyvateľstvu bez akýchkoľvek výnimiek. Viem o čom hovorím.
, 8. júna 2008